Inloggen Wiskit

Blog

COVID-19: Delen medische gegevens kan. Mening AP is onjuist.

2 april 2020

Delen van medische gegevens met huisarts is toegestaan bij een COVID-19 opname. AP kijkt naar de verkeerde wetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat delen medische gegevens niet mag als een COVID-19 patiënt in het ziekenhuis is opgenomen. De patiënt zou eerst (uitdrukkelijk) toestemming moeten geven, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is onjuist.  Zie onder andere […]

Lees meer

NZa verruimt regels declaratie afstand-consult

31 maart 2020

Ruimere declaraties voor beeld-bel-consults bij zorgverzekeraars wegens COVID-19. NZa heeft dit afgekondigd. Zie ook NZA.NL Voor alle soorten zorg. En alle soorten verrichtingen. (bijna) Beeld-consulten zijn te declareren bij de zorgverzekeraar. De NZa spoort zorgverleners zelfs aan om consulten op afstand uit te voeren. Dit maakt zorg verlenen mogelijk tijdens de ‘intelligente lockdown’. We verwijzen […]

Lees meer

COVID-19-DIGITAAL GEVAAR!

26 maart 2020

Criminelen maken gebruik van de COVID-19 crisis. Maak uw medewerkers bewust van de huidige extra bedreigingen!! BIJVOORBEELD VERDACHT: Een wereldkaart om de uitbraak te volgen, (heel verleidelijk!) Grafieken over de COVID uitbraak, CORONATESTS online, Een ‘informatie mail’ van de Rijksoverheid (controleer eerst, bijvoorbeeld de domeinnaam) Informatie die LIJKT van de RIVM te komen (controleer eerst, […]

Lees meer

COVID-19 – AVG privacy – crisisbepalingen

23 maart 2020

De directeur van de Autoriteit Persoonsgegevens doet onterechte uitingen in een interview op zondagavond 22 maart 2020 op de Nederlandse televisie.Dit kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid. De directeur van de AP wordt kennelijk niet goed voorgelicht door zijn juristen. Hoe zit het wel? De AVG biedt ruimte om tijdens een dodelijke crisis als de […]

Lees meer

Zorgverleners en (crisis-)wetgeving

17 maart 2020

Andrea Jelinek is voorzitter van de EDPB (European Data Protection Board). Op 16 maart 2020 heeft zij in een persbericht overheden en werkgevers duiding gegeven wat wel en niet kan tijdens de COVID-19 crisis. We vatten het bericht voor u samen, omdat u het toch al druk heeft. We doen dit om u te helpen […]

Lees meer

COVID-19: Consults via uw beeldscherm.

17 maart 2020

Kort bericht vanwege uw drukte met Covid-19. Sinds afgelopen zondag krijgen we vragen over consults via ‘beeldbellen’. Is dat veilig, qua privacy, mag het van de AVG? De privacy wetgeving bevat geen bepalingen die beeldbellen in de weg staan. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens vermeld geen privacy bezwaren. Belangrijk is WAT voor gegevens besproken worden. U […]

Lees meer

De Essentie: Gegevens uitwisselen in uw zorgketen

12 maart 2020

We krijgen veel vragen over het uitwisselen van gegevens door zorgverleners met ziekenhuizen en andere collega’s. We willen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Waveland biedt de snelste en duidelijkste invoer van de wettelijke eisen. Beslis zelf of u actie neemt op basis van deze feitelijke informatie. Hieronder de Essentie van de wet. […]

Lees meer

De Essentie: Tip! over toestemming vragen aan uw patiënten

23 februari 2020

De essentie: Toestemming vragen aan uw patiënt? (Voor het opslaan van persoonsgegevens….) In  afdeling 2/7 van uw AVG Wiskit staat uw procedure en beleid over het vragen van toestemming voor het opslaan van de persoonsgegevens van uw patiënt. Daarin staat dat u geen toestemming hoeft te vragen. Toch vragen zorgverleners ons regelmatig of toestemming vragen […]

Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens vergroot rechtsonzekerheid

3 december 2019

De autoriteit Persoonsgegevens gebruikt niet alleen de AVG als controlebasis. Ook andere wetgeving gebruikt ze om overtredingen vast te stellen. De AP baseert haar oordeel (bijvoorbeeld een boete van € 460.000, – voor het HAGA ziekenhuis) op de ‘Wet elektronische uitwisseling gegevens in de zorg’. Die wet verwijst weer naar de NEN 7510, 7512 en […]

Lees meer

Hoe zit het nou echt met de Wet en de norm NEN 7510?

26 november 2019

Dit is een toelichtend artikel over de ‘wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ , de NEN 7510 serie, en de gevolgen voor zorgverleners Waveland kreeg veel reacties op onze nieuwsbrief en ons artikel op onze Waveland website (zie dat artikel https://www.waveland.nu/haga-uitspraak-ap/ ). Dit gaat allemaal over de gevolgen van de HAGA ziekenhuis uitspraak van […]

Lees meer