Vragen naar vaccinatie: 2 meningen overheid !

Waveland (European Lawyers) wijst er al 2 jaar op dat vragen naar vaccinatiegegevens door de werkgever aan hun werknemers op basis van de AVG toegestaan is.
Lees onze artikelen daarover in ons blog. Onder andere (er zijn meer):  Vragen naar vaccinatiegegevens medewerkers?

Zonder verdere uitleg meldt onze overheid namens het Ministerie van VWS en SZW nu plotseling dat ‘vragen naar vaccinatie wel mag’ (daarvoor mocht het niet volgens hun site). Verder meent het Ministerie dat opslaan van die gegevens nog steeds niet mag. Dat is onjuist.

De Autoriteit Persoonsgegevens meldt nog steeds (onterecht) dat vragen niet zou mogen. En opslaan dus ook niet.

2 tegengestelde meningen van 1 overheid. Kom op zeg…

Wellicht kunnen deze overheidsinstanties even met elkaar afstemmen welke informatie ze over dit actuele onderwerp op hun websites zetten.

Nogmaals: gezien de heldere tekst van de Europese AVG (GDPR) mag een werkgever WEL vragen naar vaccinatiegegevens van de werknemer in deze wereldwijde pandemiesituatie. Ook opslaan mag op basis van de tekst van de AVG. Verdere juridische uitleg en veel meer artikelen leest u op onze blog:     Waveland