Slimme auto’s zonder privacy?

Per 1 juli 2022 wordt het verplicht om in nieuwe auto’s drie dataverzamelende systemen in te bouwen, waarmee bestuurders en hun rijgedrag nauwlettend in de gaten worden gehouden. Een waarschuwing als u te hard rijdt, het monitoren van uw brandstofverbruik en het reconstrueren van een ongeluk. Voor de overheid een mooie ontwikkeling, maar wij hebben hier vanuit ons vakgebied nog de nodige twijfels bij op het gebied van privacy.

Het gevolg voor de bestuurder

Bestuurders raken hun vrijheid kwijt, net als de mogelijkheid om situaties zelf in te schatten. Stel dat er een ongeluk gebeurt waar u volgens de data schuldig aan bent, terwijl er bijzondere omstandigheden in het spel zijn. Wie bepaalt dan uiteindelijk wie de schuldige is? Heeft de computer het laatste woord, omdat data ‘niet liegt’? En stel dat u ‘s nachts naar huis rijdt op een lege A2 en daarom sneller gaat dan toegestaan. Wordt dat automatisch bestraft, zelfs als het veilig is op de weg? En wordt uw verzamelde rijgedrag vervolgens meegenomen in de reconstructie van een ongeluk?

Er wordt door de overheid gesproken over geanonimiseerde data die dus niet naar u te herleiden is, maar ook hier gaan verschillende verhalen over rond. Bij Waveland hechten we veel waarde aan (de bescherming van) privacy en vragen we ons sterk af in hoeverre deze slimme technologie ook voor bestuurders een ‘mooie ontwikkeling’ is.

Wilt u zelf eens sparren over de privacy binnen uw organisatie? Wij denken graag met u mee over de AVG en andere privacygerelateerde vraagstukken. Klik hier voor meer informatie.

Meer weten over AVG?

Neem contact op