Blog

11 januari 2021

Vragen naar vaccinatiegegevens medewerkers?

Naar aanleiding van het interview dat mr. Jolanda van Boven (privacyjuriste) gaf aan het blad Zorg & Welzijn heeft Waveland het volgende artikel opgenomen. Vastleggen van vaccinatiegegevens kán AVG-proof. Door:...

4 januari 2021

Onjuiste uitleg privacy AVG

Het regent berichten dat op basis van de AVG: ‘Werkgevers niet mogen vragen of een werknemer is gevaccineerd’  ‘Het verwerken van gegevens over Covid vaccinatie niet is toegestaan op basis...

31 maart 2020

NZa verruimt regels declaratie afstand-consult

Ruimere declaraties voor beeld-bel-consults bij zorgverzekeraars wegens COVID-19. NZa heeft dit afgekondigd. Zie ook NZA.NL Voor alle soorten zorg. En alle soorten verrichtingen. (bijna) Beeld-consulten zijn te declareren bij de...

26 maart 2020

COVID-19-DIGITAAL GEVAAR!

Criminelen maken gebruik van de COVID-19 crisis. Maak uw medewerkers bewust van de huidige extra bedreigingen!! BIJVOORBEELD VERDACHT: Een wereldkaart om de uitbraak te volgen, (heel verleidelijk!) Grafieken over de...

23 maart 2020

COVID-19 – AVG privacy – crisisbepalingen

De directeur van de Autoriteit Persoonsgegevens doet onterechte uitingen in een interview op zondagavond 22 maart 2020 op de Nederlandse televisie.Dit kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid. De directeur van...

17 maart 2020

Zorgverleners en (crisis-)wetgeving

Andrea Jelinek is voorzitter van de EDPB (European Data Protection Board). Op 16 maart 2020 heeft zij in een persbericht overheden en werkgevers duiding gegeven wat wel en niet kan...

17 maart 2020

COVID-19: Consults via uw beeldscherm.

Kort bericht vanwege uw drukte met Covid-19. Sinds afgelopen zondag krijgen we vragen over consults via ‘beeldbellen’. Is dat veilig, qua privacy, mag het van de AVG? De privacy wetgeving...