COVID-19 – AVG privacy – crisisbepalingen

De directeur van de Autoriteit Persoonsgegevens doet onterechte uitingen in een interview op zondagavond 22 maart 2020 op de Nederlandse televisie.
Dit kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

De directeur van de AP wordt kennelijk niet goed voorgelicht door zijn juristen.

Hoe zit het wel?

De AVG biedt ruimte om tijdens een dodelijke crisis als de COVID-19 crisis persoonsgegevens te verwerken, die in normale omstandigheden niet verwerkt mogen worden.
Dat geldt bijvoorbeeld voor gezondheidsgegevens van werknemers of patiënten. Ook zonder nationale extra (nood-)wetgeving mogen o.a. werkgevers en zorgverleners op basis van de tekst van de AVG, persoonsgegevens verwerken in het kader van een internationale crisis.
COVID-19 valt daar onder.

Gebruik uw gezond verstand. Bescherm uw omgeving!

 

Toelichting voor de liefhebber: verdere juridische informatie en onderbouwing)

Op basis van een combinatie van een aantal regels in de AVG (GDPR) is ruimte om normaal verboden verwerkingen in het geval van COVID-19 crisis wel te mogen uitvoeren.
We noemen AVG: Considerans 49, art. 9 lid 2 onder c), en art. 9 lid 2 onder i).

We gaan die artikelen hier niet kopiëren. Dat kost tijd en die hebben zorgverleners op dit moment niet.

De privacy toezichthouders in Duitsland, Denemarken, Spanje, Polen en Ierland geven (terecht) ruimte.
Frankrijk België Luxemburg en Nederland houden vast aan ‘het mag allemaal niet’ op basis van de basisregeltjes. Het lijkt erop dat deze instanties de teksten niet nog even hebben gelezen.
Andere toezichthouders hangen een beetje ertussenin. (?)

De strekking van de ‘crisisbepalingen’ in de AVG (GDPR) staan verwerkingen van persoonsgegevens toe, die onder normale omstandigheden niet zouden mogen.

Nederland voldoet (ook nog eens) aan de eis van nationale wettelijke voorschriften op het gebied van het beroepsgeheim, zoals  AVG art. 9 lid 2 onder i) vereist. (dit is van belang voor zorgverleners).

 

Conclusie: 

  • Zorg dat u op basis van uw gezond verstand de gezondheid van de mensen om u heen maximaal beschermt.
  • Pas informatie-minimalisatie toe. Dat betekent:  Verwerk zo weinig mogelijk informatie, alleen wat nodig is om het (door u bepaalde) doel te dienen.
  • Leg desnoods uw overweging kort vast (dat kan snel en makkelijk in uw Waveland AVG Wiskit onder het kopje ‘dossier’). Dat is bewijsvoering voor later.

Het is met bovenstaande punten juridisch onjuist (en zeer onwaarschijnlijk!) dat een Nederlandse toezichthouder een overtreding komt vaststellen, of een boete uitdeelt.