COVID-19 maatregelen. En privacy dan?

Ook de EDPB (European Data Protection Board) stelt:

Wetenschap en tracing-apps mogen persoonsgegevens gebruiken

We krijgen veel vragen over de privacy bij wetenschappelijk onderzoek en de mogelijke tracing-APPS in de bestrijding van COVID-19.

Daarom hieronder de essentie.

De wettelijke uitgangspunten zijn:

Wetenschappelijk onderzoek

De AVG staat het gebruik van (medische) persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek toe. De AVG maakt het mogelijk om binnen de wet medische gegevens te gebruiken om een vaccin of behandeling te vinden voor COVID-19.

Vereist is:

  • Een nationale wet die de voorwaarden schept
  • Bescherming van de rechten en vrijheden van het individu
  • Beroepsgeheim en/of wettelijk verplichte geheimhouding speelt een rol in de voorwaarden
  • Nationale wettelijke bepalingen moeten waarborgen vaststellen voor effectiviteit, noodzakelijkheid en proportionaliteit (=niet meer gegevens verzamelen dan nodig is.)

 

Tracing apps

De AVG staat het gebruik van persoonlijke locatie gegevens toe voor het volgen en monitoren van de verspreiding van COVID-19.

Vereist is:

  • Een nationale wet die de voorwaarden schept
  • Gegevens zijn geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. (opmerking redactie: Dit kan lastiger zijn dan velen denken)
  • Nationale wettelijke bepalingen moeten waarborgen vaststellen voor effectiviteit, noodzakelijkheid en proportionaliteit (= niet meer gegevens verzamelen dan nodig is)
  • Gebruik van de APP moet vrijwillig zijn
  • Een tracing-APP mag geen persoonlijke verplaatsingen monitoren, maar alleen nabijheid bij of van een besmette persoon (opmerking redactie: Het is de vraag of dit haalbaar is)

De EDPB (European Data Protection Board) heeft hier 2 publicaties aan gewijd.

Wij beschrijven (natuurlijk) de ESSENTIE van die lange teksten.

Zoals u dat van Waveland gewend bent.