Fact-check op VWS factsheet

Fact-check op VWS factsheet ‘Toestemmingen’

Deze factsheet van 03 maart 2021 is verwarrend voor de zorgverlener. En zet de hele zorgsector op het verkeerde been. Dat komt door de verkeerde toepassing van de verschillende wetten die hier een rol spelen.

‘Als je de verkeerde vraag stelt, krijg je het verkeerde antwoord’. (vrij naar Johan Cruijf (een bekende Nederlandse voetballer).

De juiste invalshoek is:
1. wanneer mag een zorgverlener medische persoonsgegevens opslaan (verwerken)
2. wanneer mag de zorgverlener medische persoonsgegevens delen

Het proces is als volgt:

De patiënt laat zich behandelen bij zijn zorgverlener. De WGBO doet wettelijk daardoor het ‘behandelcontract’ ontstaan. De inhoud ligt vast in het patiëntendossier. Ironisch is dat het Burgerlijk Wetboek dat contract doet ontstaan. En dat het ministerie van VWS hieraan voorbijgaat.

De rechtsgrond voor de zorgverlener om deze medische patiëntengegevens te mogen verwerken is het contract (AVG, art 6 lid 1 onder b). Toestemming voor verwerken van de patiënt voor de verwerking van zijn gegevens is bij deze rechtsgrond niet nodig. Want dat is 1 van die andere rechtsgronden in de AVG.

De factsheet van VWS gaat alleen uit van rechtsgrond ‘toestemming’, terwijl de AVG verordening 6 verschillende rechtsgronden aangeeft.  Daarmee maakt VWS een zeer breed gemaakte vergissing. Deze breed gemaakt foute uitleg van de AVG heeft voor zorgverleners grote nadelige gevolgen in hun dagelijkse werk. (Zie onze andere artikelen hierover).

Delen van de gegevens door de zorgverlener

De WGBO staat nadrukkelijk toe dat de zorgverlener de medische patiëntengegevens deelt met andere zorgverleners die direct bij de uitvoering van het behandelcontract betrokken zijn. Dus mag (moet) de zorgverlener delen met andere behandelaars die bij de zorg van de patiënt betrokken zijn. In het geval van b.v. een huisarts is dat een grote groep zorgverleners. Dat komt omdat het behandelcontract bij de huisarts heel breed is. De huisarts vervult immers een centrale rol bij de gezondheidsbehandelingen van zijn of haar patiënt.

Elektronisch uitwisselingssysteem

Elektronische uitwisseling via een elektronisch uitwisselingssysteem geeft toegang tot de patiëntengegevens van de zorgverlener. Wanneer een andere zorgverlener in die gegevens kijkt is niet bepaald. Dit valt onder de Wabvpz, en die vereist wel toestemming van de patiënt voor het delen van gegevens via dit systeem.

Die eis is hiervoor ook juridisch terecht en verstandig. Want ook een zorgverlener die niet bij het behandelcontract betrokken is kan in de patiëntengegevens kijken wanneer hij dat wil. Dit onderwerp heeft VWS in haar factsheet gelukkig wel goed opgeschreven.

Waveland juristen biedt alle basiswetgeving en kwaliteitszorg voor de zorg. Altijd in de vorm van een online management systeem. Dat biedt helderheid. De zorgverlener kan wetgeving 1. leren gebruiken, 2. invoeren in zijn praktijk en 3. makkelijk bijhouden.

 

Meer weten over AVG?

Neem contact op