Kwaliteitszorg met toegevoegde waarde

Pak uw macht terug met Waveland

U bepaalt zelf de invulling van  uw ISO 27001 management systeem (informatiebeveiliging, maar ook alle andere kwaliteitszorg). De auditor van uw certificeringsinstelling bepaalt dat niet.

Bekende situatie?

De auditor komt over 2 weken langs, en de lichte paniek slaat toe bij uw kwaliteitsmanager. Is alles in orde, zijn alle versies wel actueel, weet iedereen hoe hij werken moet?

Het beeld is vaak dat 2 weken voor de auditor komt, de handboeken uit de kast komen, afgestoft worden en met zweet op de rug alle beleid, procedures en registraties nagekeken worden en actueel gemaakt moeten worden. En dan maar hopen dat de auditor niet ziet wat u dit jaar hebt gemist.

Een raar spelletje.

https://www.waveland.nu/ervaringen/ zie filmpje linksonder de pagina.

Verspilling van tijd en geld

Waveland bevat 30 jaar ervaring in (beoordelen van) kwaliteitssystemen. Ontstaan uit diepgaande kennis van de Europese productveiligheidswetgeving, de advies-, audit, en certificeringspraktijk. We hebben bovenstaande dus vaak gezien.

De bovenbeschreven situatie is voor velen herkenbaar, en ook zinloos.

Als kwaliteitszorg[1] op die manier tot een certificaat leidt, is het systeem niet werkzaam voor u, en is uw certificaat een verspilling van tijd en geld.

Uw kwaliteitssysteem moet een toegevoegde waarde hebben in de dagelijkse praktijk. Het moet de organisatie verbeteren, lekkerder laten werken, rust brengen, helderheid, goede taakverdeling kortom een organisatie opleveren die doordacht is en steeds beter aansluit bij uw behoeften.

Kortom: Waveland is van mening dat uw kwaliteitssysteem alleen een toegevoegde waarde heeft als het dagelijks iets toevoegt aan uw organisatie.

Hoe dat kwaliteitssysteem eruit moet zien bepaalt u zelf. U bepaalt hoe u invulling geeft aan de eisen van de norm. Samen met uw team.

De norm ISO 27001 (voluit NEN-EN-ISO.IEC 27001:2017 Managementsystemen voor informatiebeveiliging) bepaalt dit zelf in de volgende woorden (tekst van de norm):

 ‘….Er wordt van uitgegaan dat de implementatie van een management systeem voor informatiebeveiliging in omvang wordt afgestemd op de behoeften van de organisatie……’.

En degene die dat bepaalt bent U. En niet de auditor of de certificeringsinstelling.

Pak de macht terug over uw kwaliteitssysteem

Waveland wil de macht over de invulling van een kwaliteitssysteem[2] aan u teruggeven. Dat doen we door een volledige wet of norm als management systeem in een online portaal aan u aan te bieden. Doel is dat u alles zelf kan doen. U hebt daarbij geen externe adviseur nodig. Uw beleid, procedures, registraties en werkinstructies hebben we al voor u geschreven. U vult aan en werkt in uw portaal. Dit is een uniek concept, het bestaat nergens anders op deze wijze.

Ieder Waveland portaal is ingedeeld in overzichtelijke en begrijpelijke hoofdstukken. Altijd actueel en u krijgt herinneringen om uw kwaliteitsbeleid actueel te houden. Of blijvend aan wetgeving te voldoen.

Altijd inclusief een aparte afdeling voor de specifieke werkinstructies. Deze zijn beschikbaar zijn voor iedere medewerker onder zijn eigen inlog. Daarmee zijn uw medewerkers aantoonbaar in staat de werkinstructies te kennen, en toe te passen.

Certificaat wel echt nodig?

Vraag uzelf ook af of u echt het certificaat nodig hebt.
Of heeft u voldoende aan aantoonbaar werken volgens ISO 27001 (of andere norm)?
Met Waveland kunt u aantonen dat u volgens de norm werkt. Een certificaat betekent dat een buitenstaander (auditor) zegt dat u volgens de norm werkt.
Is dat nodig? (een certificaat kan belangrijk zijn voor partijen waarmee u samenwerkt, bij tenders, bij overheidsopdrachten of verzekeringen).

Als uw doel is om uw organisatie beter en prettiger te laten werken, dan is werken volgens de norm soms meer effectief.

Boek een videocall

Ga naar www.waveland.nu en boek eens een videocall via de site. Bovenstaande discussie voeren we ook graag face-to-face, al is het dan via een beeldscherm!

[1] Dat kan zijn ISO 9001 (organisatiemanagement), ISO 27001 (dataveiligheidsmanagement), ISO 14001 (milieu) en ieder ander kwaliteitssysteem.

[2] Waveland spreekt liever over organisatie-management-systemen dan kwaliteits-management-systemen. Want het organiseert uw organisatie. Kwaliteit is een gevolg van een goed organisatie-management-systeem. But whats in the name?