LSP uitwisseling data, en de risico’s

Tegenstrijdig: AVG eist beveiliging van patiëntendossiers. LSP en andere uitwisselingssystemen leveren weer extra risico’s op datalekken op. Toch promoten de overheid en zorgkoepels het LSP.
Nederland is een bijzonder land.

Meer risico’s door LSP uitwisseling

Uitwisselingssystemen als het LSP (Landelijk Schakelpunt) worden gepromoot in Nederland. Meer dan 6000 huisartspraktijken doen er aan mee.
Deelname aan een LSP uitwisselingssysteem is niet verplicht!     Zie ons artikel daarover       Deelname is een keuze.

Gebruik van een uitwisselingssysteem brengt extra risico’s op datalekken met zich mee. Hoe goed de IT beveiliging ook geregeld is. Meer mensen uit zorgverlenerspraktijken kunnen via het LSP (of een ander uitwisselingssysteem) meekijken in uw patiëntendossiers.

En waar mensen toegang hebben tot uw patiëntendossiers kunnen foutjes makkelijker gemaakt worden. Datalekken liggen op de loer.

AVG eisen

Op basis van de wet AVG moet u beleid, procedures en registraties in uw praktijk hebben. De AVG eist maatregelen om uw patiëntengegevens veilig te houden.

En aan de andere kant promoten de overheid en zorgkoepels en de VzVZ het openstellen van uw patiëntendossiers aan andere zorgorganisaties.

Dat is tegenstrijdig. We doen allemaal ons uiterste best om de patiëntendossiers te beveiligen.  En via uitwisselingssystemen nemen de risico’s op datalekken weer toe.

 

De wet eist NEN 7510 

Als uw praktijk deelneemt in het LSP (of ander uitwisselingssysteem) moet u aantoonbaar werken op basis van de NEN 7510 serie normen.
De wet eist dat. Dat is niet voor niets. De wetgever weet ook dat de risico’s toenemen.

De extra risico’s bij deelname aan een uitwisselingssysteem moeten goed beheerst worden. Bij een datalek moet u aantonen dat u aan de wet (en dus de NEN 7510 e.v.) voldoet.

De Wiskit NEN 7510 van Waveland is een volledig management systeem waarmee u blijvend kunt voldoen aan de eisen van de NEN 7510.
Bij uitstek geschikt om de risico’s van datalekken blijvend en aantoonbaar te beheersen binnen uw praktijk.

U krijgt alle kennis van de dataveiligheids management eisen, u krijgt uw  ISMS (Information Security Management System) spelenderwijs.  Het systeem genereert uw handboek.
U communiceert met al uw medewerkers over uw beleid en procedures. Alle protocollen zijn individueel in te zien door al uw medewerkers.

Een werkelijk revolutionair systeem in kwaliteitsmanagement. Neem contact met ons op als u wilt overleggen over het beheersen van uw data risico’s en de beheersing daarvan.