NZa verruimt regels declaratie afstand-consult

Ruimere declaraties voor beeld-bel-consults bij zorgverzekeraars wegens COVID-19. NZa heeft dit afgekondigd. Zie ook NZA.NL
Voor alle soorten zorg. En alle soorten verrichtingen. (bijna)
Beeld-consulten zijn te declareren bij de zorgverzekeraar.

De NZa spoort zorgverleners zelfs aan om consulten op afstand uit te voeren. Dit maakt zorg verlenen mogelijk tijdens de ‘intelligente lockdown’.

We verwijzen naar NZa.nl  voor meer details per verrichting.

We krijgen vragen van onze licentiehouders: zorgverzekeraars weigeren consult op afstand te vergoeden. VERWIJS DAN NAAR DE NZa !!!!!

Wees voorzichtig met gevoelige informatie tijdens beeldbellen. Zie ons artikel daarover: Consults via uw beeldscherm-DOEN!.
Maar gebruik de ‘beeldbel’ mogelijkheid!!!

Echte gevoelige informatie uitwisselen kan redelijk veilig per gewone telefoon.