Open wettelijke normen nemen burger serieus

Wat is er mis met open normen? Waar komt die Nederlandse drang vandaan om alles te willen bepalen voor de burger? Zowel in normen als in toepassingswetten? In het Financieel Dagblad stond afgelopen 12 september een artikel over privacy en de gevolgen van een ‘halfbakken privacywet’ op de economie. Eén van de speerpunten uit dit artikel is dat Nederland de open normen van de AVG onvoldoende invult. “Onzin”, vindt Waveland jurist mr. Benedikt Marijnen.

Open normen

We gaan eerst een stap terug, want wat ís een open norm precies?

Open norm = Rechtswetenschap – norm die inhoudelijk open is en onder verschillende omstandigheden nader ingevuld moet worden. Bijv. de goede trouw of de redelijkheid en billijkheid kan in bepaalde gevallen zelfs een wettelijke norm opzijzetten. De rechter moet bij uitleg van een open norm teruggrijpen op algemeen erkende rechtsbeginselen (bijv. al dan niet ongeschreven grondrechten).
– Juridischwoordenboek.nl

“Open normen eisen zelfdenkende burgers. Burgers die moeten kunnen aantonen dat ze de wet kennen, snappen en maatregelen in hun organisatie hebben ingevoerd om de wet toe te passen; op hun eigen manier. Dat betekent dat een rechter degene is die bij een conflict moet beoordelen of dat voldoende is gedaan en of de intentie van de aangesprokene overeenkomt met de open norm”, legt Marijnen uit.

Kortom, alleen als de rechter kan aantonen dat iemand totaal niet aan de open norm voldeed, kan hij een straf opleggen. Op basis van de wet. Als de rechter dat niet kan aantonen, kan hij dus ook geen straf opleggen. Wederom, op basis van de wet.

Benadeelde burgers

Maar waarom vinden we dit zo’n belangrijk onderwerp? Marijnen: “De reden om open normen heel precies in te vullen, is heel grof gezegd om de maatschappij een stok te geven om de hond te slaan. En die hond, dat is in deze situatie de burger. Dat vinden we bij Waveland European Lawyers de grootste onzin. Daarom draaien wij het om. Ga uit van vertrouwen in de burger. De burger, dus ook de Nederlandse zorgverlener, tracht het goede te doen. Geef die burger kennis van de inhoud van een redelijke (open wettelijke) norm en ik weet zeker dat ze hun eigen redelijke afweging kunnen maken. Als ze daarnaast de mogelijkheid krijgen om de norm op een heldere manier te leren kennen en om hun afweging en handelingen op te slaan, kunnen ze die achteraf bovendien makkelijk aantonen.”

Waveland European Lawyers biedt organisaties en zorgverleners een online managementtool voor wetten en normen. Een online portaal waarmee de gebruiker zelf de touwtjes in handen heeft. “Als burgers allemaal het Waveland portaal als leidraad hebben, zijn open normen een zegen. Wacht maar af”, besluit Marijnen.

Wilt u zelf de voordelen en vrijheid van ons portaal ervaren? Vraag dan hieronder een gratis demo aan.

Meer weten over AVG?

Neem contact op