Toegevoegd: 4 voorbeeld agenda’s voor uw bewustwordingssessies

Wij hebben in afdeling ‘veilig personeel’ 4 voorbeeldagenda’s voor u geplaatst. Dit helpt u bij het vormgeven aan uw vergadering over bewustwording over uw nieuwe privacybeleid.

U kunt iedere periode (per maand, kwartaal etc) een van de agenda’s gebruiken. Door de notulen in het bestand te typen legt u het resultaat van de vergadering vast.
Die notulen kunt u opslaan onder het kopje ‘dossier’.  Uw documentatie is dan altijd terugvindbaar en op een plaats samengebracht.
Bewustwording is een enorm belangrijk deel in de AVG wetgeving. Het is een belangrijk onderdeel van veiliger omgaan met persoonsgegevens.