De Essentie over toestemming vragen aan uw patiënten

De essentie: Toestemming vragen aan uw patiënt?
(Voor het opslaan van persoonsgegevens….)

In  afdeling 2/7 van uw AVG portaal staat uw procedure en beleid over het vragen van toestemming voor het opslaan van de persoonsgegevens van uw patiënt.
Daarin staat dat u geen toestemming hoeft te vragen.

Toch vragen zorgverleners ons regelmatig of toestemming vragen aan alle patiënten nodig is (om hun gegevens op te slaan). Want dat is zoveel werk.
Ook sommige (de meeste) brancheverenigingen en anderen melden dat toestemming vragen vereist is in de AVG. Dat is ONJUIST.

De essentie:

De zorgverlener vraagt GEEN toestemming voor het opslaan van patiëntengegevens. De AVG verplicht u daartoe NIET.

Dat komt door de Nederlandse wetgeving. Die heeft een specifieke wet voor de juridische status van het patiëntendossier. Uw patiëntendossier is een wettelijk behandelcontract. Dat staat in het burgerlijk wetboek.
‘Toestemming’ van de patiënt kan niet gelden als rechtsgrond voor gegevensverwerking vanwege de afhankelijke positie van de patiënt.

Toestemming is de VERKEERDE rechtsgrond voor het opslaan van patiëntengegevens door een zorgverlener.

Toelichting: In de AVG staan 2 belangrijke rechtsgronden om persoonsgegevens te mogen opslaan (er zijn er meer). Toestemming OF contractuele verplichting.
Tussen zorgverlener en patiënt ontstaat het behandelcontract. Dat bepaalt de wet.  Op basis daarvan mag (moet) de zorgverlener persoonsgegevens van een patiënt opslaan op basis van de AVG. De patiënt gaat daar niet over. Zonder patiëntendossier MAG de zorgverlener niet behandelen.

Opgelost. De zorgverlener heeft geen tijdrovende toestemming nodig van zijn patiënt om zijn persoonsgegevens op te slaan.

 

Delen van patiëntengegevens

Dit geldt ook voor het DELEN van gegevens. Dat moet de zorgverlener doen op basis van de Nederlandse wetgeving. Ook daarover heeft de patiënt geen zeggenschap. Alleen bij het deelnemen van zijn zorgverleners praktijk in een elektronisch uitwisselingssysteem zoals bv het LSP heeft de wet toestemming als eis gesteld. De eis van toestemming geldt NIET bij ‘1 op 1’ uitwisseling tussen behandelende zorgverleners.

Ook dit is in Nederland een hardnekkig misverstand. Iedereen Papegaait elkaar maar een beetje na hierover.

Let op: U heeft wel de verplichting om informatie te verstrekken over hoe u omgaat met persoonsgegevens.
Daarvoor vindt u in de Waveland AVG portaal een voorbeeld dat we voor u hebben gemaakt (download onderaan afdeling 2/7 AVG Portaal).
Die informatie geeft u altijd. Leg die informatie op de balie of geef die informatie op een andere manier.

De Waveland wet- en kwaliteitszorg management portalen leveren de essentie van wetgeving en normen. Ook voor de AVG krijgt u direct bruikbaar beleid, procedures en registraties, in een online portaal. Waveland juristen hebben dat al voor u geschreven. Meer heeft u niet nodig.

Kijkt u even hier voor een overzicht van alle wetgeving die u nodig heeft voor uw organisatie:                  Waveland wet- en kwaliteits management