Is die toestemming van uw patiënt écht nodig?

Wist u dat zorgverleners in 99% van de gevallen geen toestemming hoeven te vragen aan de patiënt om hun persoonsgegevens (patiëntgegevens) op te slaan? Datzelfde geldt voor de ketenpartners van die zorgverleners. Kunt u zich voorstellen hoe bizar veel tijd dat scheelt?

Onmogelijke situaties op de werkvloer

Het wijdverbreide, foute idee dat zorgverleners altijd toestemming moeten vragen heeft zware gevolgen voor de efficiënte van de Nederlandse zorg. En dan hebben we het nog niet eens over de betrokken zorgverleners die het elkaar onderling moeilijk maken, zoals in het waargebeurde voorbeeld hieronder:

Een cardioloog stuurt zijn eigen patiënt door naar een ziekenhuis voor onderzoeken, waar het ziekenhuis gespecialiseerde apparatuur voor heeft. Vervolgens weigert het ziekenhuis de uitslagen naar de cardioloog te sturen omdat het ziekenhuis geen toestemming heeft gevraagd van de patiënt.

Om het even ongenuanceerd te zeggen: dat is juridische onzin. Onzin die ook nog eens dodelijke gevolgen kan hebben voor de patiënt.

Administratieve rompslomp om ‘er maar vanaf te zijn’

Een grote kliniek en enthousiast gebruiker van onze portalen meldde gisteren dat ze een procedure hebben ingevoerd waarbij altijd toestemming gevraagd wordt. ‘Het brengt een enorme administratieve rompslomp met zich mee, maar daarmee zitten we dan maar aan de veilige kant…’, aldus de kliniek.

De verbazing was groot toen we konden laten zien dat die toestemming dankzij de WGBO wet niet nodig is, omdat er automatisch een behandelovereenkomst is met de patiënt/cliënt. En zoals iedere wet heeft ook de WGBO enkele uitzonderingen, maar in het merendeel van de situaties mag het vragen van toestemming achterwege blijven.

Stop met onnodig toestemming vragen

Ongeloof en een gebrek aan juridische kennis bij zorgverleners kost dus enorm veel tijd – terwijl dat nergens voor nodig is. Daarom helpen wij zorgverleners door advies te geven over hun privacy procedures, want echt: het kan allemaal zoveel eenvoudiger. De zorg is al duur en tijdrovend genoeg.

Wilt u dit juridische aspect van uw werk graag eenvoudiger maken? We maken graag een afspraak om samen te kijken hoe we u kunnen helpen.

Zelf de voordelen van Waveland ervaren?

Neem contact op