De wet eist NEN 7510 van de zorgverlener

De wet eist NEN 7510 

Als uw zorgpraktijk deelneemt in het LSP (of ander uitwisselingssysteem) moet u aantoonbaar werken op basis van de NEN 7510 serie normen.
De wet eist dat. Dat is niet voor niets. De wetgever weet ook dat de risico’s toenemen.

De extra risico’s bij deelname aan een uitwisselingssysteem moeten goed beheerst worden. Bij een datalek moet u aantonen dat u aan de wet (en dus de NEN 7510 e.v.) voldoet.
NEN 7510 bevat een management systeem voor beleid, procedures, registraties en werkinstructies (protocollen).

De Wiskit NEN 7510 van Waveland is een volledig management systeem waarmee u blijvend kunt voldoen aan de eisen van de NEN 7510.
Bij uitstek geschikt om de risico’s van datalekken blijvend en aantoonbaar te beheersen binnen uw praktijk.

U krijgt alle kennis van de dataveiligheids management eisen, u krijgt uw  ISMS (Information Security Management System) spelenderwijs.  Het systeem genereert uw handboek.
U communiceert met al uw medewerkers over uw beleid en procedures. Alle protocollen zijn individueel in te zien door al uw medewerkers.

Een werkelijk revolutionair systeem in kwaliteitsmanagement. Neem contact met ons op als u wilt overleggen over het beheersen van uw data risico’s en de beheersing daarvan.

Meer weten over de NEN 7510?

Neem contact op