Wtza en de openbare jaarverantwoording: hoe zit het?

Door de invoering van de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) begin dit jaar, zijn alle zorgaanbieders verplicht om een openbare jaarverantwoording af te leggen. Een verplichting die voor de nodige verdeeldheid zorgt binnen de zorg.

In het kort gaat het bij de openbare jaarverantwoording om het aanleveren van de financiële jaarcijfers van het vorige kalenderjaar en het invullen van twee vragenlijsten. Dit moet vóór 1 juni 2023 ingeleverd worden voor kalenderjaar 2022. Het doel is om hiermee zorgfraude te bestrijden, maar zoals het er nu uitziet zorgt de nieuwe verantwoordingsplicht vooral voor ‘onaanvaardbare extra regeldruk’. Dit is ook de mening van zorgkoepels.

Vrijstelling voor kleine zorgaanbieders

Nederland telt zo’n 19.000 kleine zorgaanbieders. Dit zijn de zorgaanbieders met een netto omzet van minder dan 12 miljoen, met maximaal 6 miljoen aan activa op de balans en minder dan 50 werknemers. Doordat er te weinig (zorg)accountants zijn, zijn deze kleine zorgaanbieders vrijgesteld van de verplichting om jaarlijks een accountant in te schakelen voor het onderzoeken van hun financiële verantwoording. Dat neemt niet weg dat ook de kleine zorgaanbieders hun financiële jaarverantwoording moeten opleveren. Het is dus alleen zo is dat zij geen accountantsverklaring nodig hebben.

Zelf aan de Wtza voldoen?

Wilt u meer weten over de Wtza en de verplichtingen die daar voor uw organisatie bij komen kijken? De Wtza zit ook in het wetgeving platform dat Waveland European Lawyers heeft ontwikkeld voor de zorg. Ons team van ervaren juristen heeft hiervoor de Wtza volledig uitgezocht, waardoor u met een Waveland licentie zelfstandig de juiste stappen kunt zetten om aan de Wtza te voldoen. Bent u benieuwd hoe dit werkt? Maak dan een afspraak voor een gratis demo.