Zorgverleners en (crisis-)wetgeving

Andrea Jelinek is voorzitter van de EDPB (European Data Protection Board). Op 16 maart 2020 heeft zij in een persbericht overheden en werkgevers duiding gegeven wat wel en niet kan tijdens de COVID-19 crisis.

We vatten het bericht voor u samen, omdat u het toch al druk heeft.

We doen dit om u te helpen bij vragen over uw praktijkvoering, en vragen van werknemers of werkgevers.

 

‘De GDPR (AVG) belemmert maatregelen tegen COVID-19 niet.

Ook nu blijft het belangrijk de procedures rond privacy toe te passen ( op basis van de wettelijke eisen van de AVG)’.  

 

De AVG (artt. 6 en 9) staat werkgevers en overheden toe om persoonsgegevens te verwerken in tijden van gezondheidscrisis en epidemieën (zoals de COVID-19 uitbraak) zonder toestemming van de persoon.

Dit is toegestaan in het kader van  het publieke belang of publieke gezondheid of om vitale belangen te beschermen. Ook een nationale wettelijke regel gaat voor, en mag (dus) gevolgd worden.

Dat laatste moet dus aantoonbaar zijn en goed afgewogen, dan zijn maatregelen mogelijk.

Normaal mag onder de AVG een werkgever bijvoorbeeld niet vragen naar de aard van de ziekte van zijn werknemer. In het kader van het bovenstaande, een epidemie zoals COVID-19,  mag dus veel meer. Leg als het even kan de afweging vast (in de afdeling ‘dossier’ van je Wiskit AVG van Waveland kan dat snel makkelijk opslaan).

 

De EDPB gaat verder nog in op de regels rond locatiedata die verzameld worden. Dit is geregeld in de ‘ePrivacy Directive’ van de EU. Met name art. 15 is hier van belang.

Het gaat dan om bijvoorbeeld het registreren van concentraties van mobiele telefoons en het registreren van (de locaties van) besmettingen. Overheden mogen die data verzamelen en publiceren in het kader van een epidemie en bescherming van de nationale gezondheid en nationale belangen. Dit mag via noodwetgeving en moet proportioneel zijn. Ook een rechtsgang voor de burger moet gewaarborgd zijn.  Doel moet altijd zijn om die gegevens anoniem te verwerken, tenzij dit echt onmogelijk is.

 

Dit laatste is voor zorgverleners van belang. Zij hebben te maken met noodwetgeving en zijn vaak onderdeel van de uitvoering daarvan.

Op basis van bovenstaande mag de zorgverlener dus meewerken aan het beschermen van het algemeen belang en de nationale veiligheid.