Certificering

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Als u de AVG afgerond hebt krijg u een “AVG verklaring”.
(zie voorbeeld hieronder).
Dit gaat over Privacy van uw klanten / patiënten

ISO 27001 en NEN 7510 standaard
U kunt ervoor kiezen een Certificaat ‘ISO 27001/NEN7510 Informatiebeveiliging’ te behalen. Dat kan na het volledig invoeren van de eisen die in uw Dataveiligheids Portaal staan.

Voor het behalen van het ISO 27001/NEN7510 certificaat is nodig dat u Module 3 (“Compleet”) volledig op 100% heeft staan. En natuurlijk de maatregelen ingevoerd heeft in uw organisatie.
Daarna is een audit nodig. Deze wordt uitgevoerd door een onafhankelijk audit- en certificeringsbureau.
De tijd daarvoor wordt door de auditor in rekening gebracht. Door te werken met de Waveland Portaal wordt de benodigde audit-tijd sterk ingekort. De audit kost € 175,- per uur exclusief BTW en reiskosten.
Na het uitvoeren van de audit en rapportage kost het certificeren € 350,- excl. BTW per vestiging per jaar.

Certificering van uw praktijk voor ISO 27001 is een optie. Het 1e doel is veilig met Patiëntengegevens om te gaan. Het invoeren van een ISO 27001 ISMS (Information Security Management Systeem) leidt naar een betere organisatie.

Het ISO 27001 Certificaat bewijst naar Patiënten, verzekeraars en ketenpartners dat uw praktijk patiëntenveiligheid, privacy en gegevensbescherming serieus neemt. Het certificaat kan in de praktijk opgehangen worden en op je site getoond. Daarmee kweekt u vertrouwen.