2018: Nieuwe Europese Privacy wet

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking.
Deze EU wet wordt ook GDPR genoemd.

De AVG onderdelen in uw Portaal zijn herkenbaar aan een Europees vlaggetje.
We hebben de eisen van deze lange wet samengebracht in 6 onderdelen. Deze staan klaar in uw Dataveiligheidsportaal.

Een beeld uit het dataveiligheidsportaal: alleen AVG onderdelen 

Achtergronden:
De bestaande Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgevevens (Wbp) vervalt op diezelfde datum. De Europese Verordening heeft directe werking voor u. Er komt geen aparte Nederlandse wet.

De AVG is ook bekend onder de naam GDPR. Het is dezelfde wet.

Uw organisatie moet de privacy van Patiëntengegevens op 25 mei 2018 op orde hebben.
Na 25 mei 2018 kan iedereen uw organisatie aanspreken op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We zeggen het maar zoals het in de AVG staat: “als u niet kunt aantonen dat je maatregelen hebt genomen zoals in de AVG voorgeschreven, dan riskeert u een maximale boete van € 20 miljoen of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet”.

Neem deel, maak uw eigen Dataveiligheids portaal aan!
zie:  Bestellen
Het is een dubbelslag:
– Het Portaal verbetert uw Privacybeleid & Dataveiligheid,
– Deelnemen levert (juridisch geldend) bewijs dat uw praktijk voldoet aan de AVG wetgeving.

 

 

Voor de zorg werken wij samen met:

Aanbevolen door: