Privacyverklaring

Privacy verklaring (op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679)

Waveland gebruikt betrokkengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Waveland deelt betrokkenengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Waveland bewaart betrokkenengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Waveland houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen betrokkenengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Waveland vraagt toestemming aan de betrokkenen voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Waveland informeert betrokkenen over de rechten van de betrokkenen ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Waveland informeert haar betrokkenen over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Waveland informeert betrokkenen indien Waveland bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Lees ook

Lumen heeft het ISO 27001 certificaat

Lumen Business Solutions heeft het ISO 27001 certificaat behaald. De audits en certificering werden uitgevoerd door Brand Compliance. Lumen gebruikt het Waveland ISO 27001 platform. Zij richt haar kwaliteitssysteem / organisatie systeem in met het Waveland zakelijke ISO 27001 portaal. De filosofie van Waveland European Lawyers is: – eenvoud – overzicht – inzicht – ‘less […]

Lees meer

Wanneer bent u vergunningsplichtig volgens de Wtza wetgeving?

Van: mr. Benedikt Marijnen Waveland European Lawyers We krijgen vragen over de nieuwe wet Wtza die op 1 januari 2022 in werking treedt. Daarom zetten we hieronder kort de eisen voor de vergunningsplicht op basis van de Wtza onder elkaar. Deze informatie is overgenomen van de informatie die onze overheid over de Wtza deelt. Wanneer […]

Lees meer

Waveland deelt voortaan kennis via Medicplek

Waveland gaat breder communiceren over haar onderwerpen wetgeving en kwaliteitszorgeisen via het door Waveland zelf ingerichte onderdeel van Medicplek. Het gaat NIET over uw Waveland portaal. Daar verandert niets aan. De management portalen van Waveland blijven precies hetzelfde werken. Dit gaat over de 2e laag daarnaast: de aanvullende informatie en communicatie over maatschappelijke of wettelijke […]

Lees meer