Privacyverklaring

Privacy verklaring (op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679)

Waveland gebruikt betrokkengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Waveland deelt betrokkenengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Waveland bewaart betrokkenengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Waveland houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen betrokkenengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Waveland vraagt toestemming aan de betrokkenen voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Waveland informeert betrokkenen over de rechten van de betrokkenen ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Waveland informeert haar betrokkenen over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Waveland informeert betrokkenen indien Waveland bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Lees ook

Waveland deelt voortaan kennis via Medicplek

Waveland gaat breder communiceren over haar onderwerpen wetgeving en kwaliteitszorgeisen via het door Waveland zelf ingerichte onderdeel van Medicplek. Breder, veiliger, flexibeler. Besloten, naar vrije keus van onze relaties in te delen, alle medewerkers worden betrokken bij privacy en kwaliteitszorg. Dat is ons doel en extra aanbod voor onze licentiehouders in de zorg. Nieuws delen, […]

Lees meer

Vragen naar vaccinatie: 2 meningen overheid !

Waveland (European Lawyers) wijst er al 2 jaar op dat vragen naar vaccinatiegegevens door de werkgever aan hun werknemers op basis van de AVG toegestaan is. Lees onze artikelen daarover in ons blog. Onder andere (er zijn meer):  Vragen naar vaccinatiegegevens medewerkers? Zonder verdere uitleg meldt onze overheid namens het Ministerie van VWS en SZW nu […]

Lees meer

Een saillant antwoord aan een licentiehouder van Waveland

Saillant antwoord op de vraag van een van onze gebruikers Inleiding: Deze gebruiker vroeg om wat hulp bij het invullen van tabellen in het NEN 7510 portaal van Waveland. Daar heeft één van ons (van Waveland) een wat uitgebreider antwoord op gegeven. Dat antwoord is wellicht ook informatief voor meer van onze Waveland portaal gebruikers, […]

Lees meer