Inloggen Wiskit

Volledige Dataveiligheid: ISO 27001/NEN 7510

Met het Waveland Portaal nemen we u bij de hand.
De volledige norm ‘NEN 7510 / ISO 27001 informatiebeveiliging’ is door ons teruggebracht tot concrete, uitvoerbare acties.

We bieden u drie modules, die op elkaar aansluiten:

Modules 1 en 2 vindt u onder ‘  AVG Privacy wetgeving  ‘
dat is de volledige AVG privacy wetgeving.

Daarop volgt de module voor volledige dataveiligheid. De gehele norm NEN 7510 / ISO 27001.

Module 3, ‘Compleet’
Dit is de meest uitgebreide en volledige dataveiligheids module.
Invoering & registratie van de volledige norm ‘NEN 7510/ISO27001 Informatiebeveiliging’
In deze module is ook de volledige privacy wetgeving opgenomen, de AVG invoering & registratie

Wat biedt de Compleet module:

  • De  AVG Privacy wetgeving invoeren & registreren
  • De volledige norm NEN 7510/ISO 27001 goed & direct in te voeren in de praktijk
  • Blijvende vastlegging/bewijs/bijhouden van de NEN 7510/ISO 27001 in de praktijk
  • Continue hulp bij vragen, meekijken op afstand
  • De mogelijkheid van auditing op afstand, aangevuld met steekproeven
  • De mogelijkheid van Certificaat ‘ISO 27001 Informatieveiligheid’,  certificering door een onafhankelijk certificeringsbureau.
  • Uw portaal genereert uw eigen ‘Handboek Dataveiligheid’

De norm NEN 7510/ISO 27001 vraagt u om maatregelen in uw organisatie. Dit bestaat uit beleid, procedures en interne controles. Waveland levert online de bewuste beheersing van dataveiligheid van patiënteninformatie (en klanteninformatie) in uw organisatie.
We nemen u stap voor stap mee langs de eisen en bouwen uw beheerssysteem voor u op.

Uw portaal genereert uw eigen “Handboek Dataveiligheid”.

 

Lees ook

Informatie delen in de zorg

25 mei 2020

Samenvatting: Nationale verwarring tijdens de COVID-19-crisis over toestemming van de patiënt voor het delen van informatie bij acute opname. Bij gewone (digitale of andere) ‘1 op 1’ uitwisseling tussen zorgverleners, is geen toestemming van de patiënt vereist. Alleen bij uitwisseling via een elektronisch uitwisselingssysteem (bijv. LSP) is algemene toestemming vooraf van de patiënt wel vereist […]

Lees meer

Protocollenbeheer met Waveland

19 mei 2020

Bij een management systeem horen protocollen / werkinstructies. Beheer, overzicht, beschikbaarheid en actualiteit zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Waveland breidt haar management systemen uit met haar ‘Wiskit Protocollen’. – De beheerder kan zelf de afdelingen inrichten, kleuren toepassen (herkenbaarheid) en protocollen invoegen. – Alle medewerkers krijgen hun eigen inlog in het protocollen systeem. Met de Wiskit […]

Lees meer

COVID-19 maatregelen. En privacy dan?

29 april 2020

Ook de EDPB (European Data Protection Board) stelt: Wetenschap en tracing-apps mogen persoonsgegevens gebruiken We krijgen veel vragen over de privacy bij wetenschappelijk onderzoek en de mogelijke tracing-APPS in de bestrijding van COVID-19. Daarom hieronder de essentie. De wettelijke uitgangspunten zijn: Wetenschappelijk onderzoek De AVG staat het gebruik van (medische) persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek toe. […]

Lees meer