Volledige Dataveiligheid: ISO 27001/NEN 7510

Met het Waveland Portaal nemen we u bij de hand.
De volledige norm ‘NEN 7510 / ISO 27001 informatiebeveiliging’ is door ons teruggebracht tot concrete, uitvoerbare acties.

We bieden u drie modules, die op elkaar aansluiten:

Modules 1 en 2 vindt u onder ‘  AVG Privacy wetgeving  ‘
dat is de volledige AVG privacy wetgeving.

Daarop volgt de module voor volledige dataveiligheid. De gehele norm NEN 7510 / ISO 27001.

Module 3, ‘Compleet’
Dit is de meest uitgebreide en volledige dataveiligheids module.
Invoering & registratie van de volledige norm ‘NEN 7510/ISO27001 Informatiebeveiliging’
In deze module is ook de volledige privacy wetgeving opgenomen, de AVG invoering & registratie

Wat biedt de Compleet module:

  • De  AVG Privacy wetgeving invoeren & registreren
  • De volledige norm NEN 7510/ISO 27001 goed & direct in te voeren in de praktijk
  • Blijvende vastlegging/bewijs/bijhouden van de NEN 7510/ISO 27001 in de praktijk
  • Continue hulp bij vragen, meekijken op afstand
  • De mogelijkheid van auditing op afstand, aangevuld met steekproeven
  • De mogelijkheid van Certificaat ‘ISO 27001 Informatieveiligheid’,  certificering door een onafhankelijk certificeringsbureau.
  • Uw portaal genereert uw eigen ‘Handboek Dataveiligheid’

De norm NEN 7510/ISO 27001 vraagt u om maatregelen in uw organisatie. Dit bestaat uit beleid, procedures en interne controles. Waveland levert online de bewuste beheersing van dataveiligheid van patiënteninformatie (en klanteninformatie) in uw organisatie.
We nemen u stap voor stap mee langs de eisen en bouwen uw beheerssysteem voor u op.

Uw portaal genereert uw eigen “Handboek Dataveiligheid”.