AVG Privacy: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het VvAA/ Waveland privacy pakket in beeld

informatie over de AVG

 

Met het Waveland Portaal wordt invoeren van de AVG behapbaar.
De wetgeving is door ons teruggebracht tot concrete, uitvoerbare acties.
We bieden u drie modules die op elkaar aansluiten

Module 1 ‘Basis’ AVG inleiding, stappenplan & statusrapport’ voor uw organisatie.

Module 2  ‘Comfort’ Invoering & registratie van de AVG’ in uw organisatie.
Hiermee voldoet uw organisatie aan de eisen van de AVG. Dit kunt u altijd aanpassen en actueel houden.
Alle registraties zijn voor intern gebruik en blijven in uw eigen Portaal Werkplek staan.

Uw eigen online werkplek pakket bied o.a.:

  • alle nodige informatie over de AVG (GDPR)
  • uw eigen verwerkingsregister
  •  uw eigen verwerkerscontract
  • Waveland wordt uw Collectieve Functionaris Gegevensbescherming
  • Uw eigen beoordelingsprocedure voor datalekken
  • Een meldingsprocedure in geval van een datalek richting de Autoriteit Persoonsgegevens
  • Volledige registratie van alle vereiste gegevens
  • uw portaal en ‘werkplek’ is blijvend voor uw praktijk beschikbaar
  • AVG Verklaring

Module 3  ‘Compleet’   ‘  Volledige invoering Dataveiligheid NEN 7510/ISO 27001

zie voor achtergrond informatie:  Privacy wetgeving

Op 25 mei 2018 moeten alle ondernemingen in Nederland voldoen aan de nieuwe  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dus ook ondernemingen in de zorg. De AVG vervangt de Wet Bescherming Persoongegevens (Wbp).

zie verder:  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

het Waveland portaal in beeld

 

 

Voor de zorg werken wij samen met:

Aanbevolen door: