Bedrijven & andere organisaties

Waveland biedt 3 Privacy & Dataveiligheid modules:

Comfort privacy:
AVG/GDPR Pivacy: implementatie & registratie voor uw organisatie
€ 395,-

Compleet dataveiligheid
Volledig Dataveiligheidssysteem inclusief AVG/GDPR Privacy
implementatie & registratie in uw organisatie
Voldoen aan ISO 27001 & AVG
€ 825,-
Audit en certificaat  ISO 27001  is mogelijk. (optioneel)

FG & DPIA (risicoanalyse na invoeren Comfort of Compleet pakket):
Individuele FG & online DPIA
Voer online uw DPIA uit (risicoanalyse) èn verkrijg steeds aanvullingen en opmerkingen van uw FG.
€ 470,-

prijzen zijn exclusief BTW
op jaarbasis (Privacy en Dataveiligheid is een doorgaand proces)

De prijzen gelden per vestiging of organisatie-afdeling (bv in ziekenhuizen).
Toelichting: De Dataveiligheid wordt ingevoerd binnen 1 samenwerkende vestiging. De Portaal biedt de organisatorische aanpak gericht op een vestiging.