Ziekenhuizen

Ziekenhuizen kunnen hun dataveiligheid bij voorkeur per afdeling/specialisme organiseren. We kunnen helpen een organische indeling te voor u te maken.  Mail of bel ons om een afspraak daarover te maken. Contact met Waveland Dataveiligheid
Voor het centrale management (van grote zorgorganisaties komt een overkoepelende module beschikbaar. Daarmee is management informatie in te zien over de status van de Dataveiligheid per deelnemende afdeling.

Om gebruik te maken van het Dataveiligheids portaal rekenen we een vergoeding opgebouwd uit het aantal FTE (Full Time Equivalent) in dienst van uw praktijk:

van 0 tot 2 FTE medewerkers –    bijdrage € 595,- p.j.
van 2 tot 6 FTE medewerkers  –   bijdrage € 795,- p.j.
meer dan 6 FTE medewerkers –  bijdrage € 995,- p.j.

Vul bij deelnemer worden  het aantal FTE in, dat werkt in uw praktijkvestiging.
Een Full Time Equivalent (FTE) zijn mensen in dienst van de praktijk, opgeteld en teruggerekend naar het aantal full-time medewerkers (40 uur per week). 

Voor uw bijdrage leveren we volledige kennis & advies over de wetgeving, de toepasbare norm NEN 7510 (ISO 27001) databeveiliging, stapsgewijze invoering in uw praktijk, registratie van uw beleid & procedures, ondersteuning en advies, antwoord op uw vragen, continue actueel houden van de inhoud.
Certificering op basis van ISO 27001 is mogelijk met de portaal als basis, dit is een optie.

De prijzen gelden per vestiging of organisatie-afdeling (bv in ziekenhuizen).
Toelichting: De Dataveiligheid wordt ingevoerd binnen 1 samenwerkende vestiging. Het Portaal biedt de organisatorische aanpak gericht op een vestiging.  

Prijzen zijn excl. btw. Deelname wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd.
Toelichting: Omdat Dataveiligheid een continue proces is wordt jaarlijks gecontroleerd of de praktijk nog dataveilig werkt. Dit ziet u ook terug in de jaarlijkse interne audits en management reviews.