Hoe werkt het kwaliteitsregister binnen de Wkkgz?

We kregen onlangs een vraag van één van de gebruikers van het Wkkgz portaal. Ze vroeg zich af wat we precies verstaan onder ‘het register betreffende de kwaliteit van de zorg’ en hoe het aanmaken en bijhouden van dat kwaliteitsregister werkt. Bent u al volledig bekend met het kwaliteitsregister waar in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) om gevraagd wordt? We lichten het hieronder nog eens beknopt toe.

De Wkkgz is een wet die voor iedere zorgaanbieder van toepassing is; van zorginstelling tot zelfstandige zorgverleners. De Wkkgz verplicht deze zorgaanbieders om hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren.

Wat vraagt de Wkkgz?

In het Wkkgz portaal van Waveland hebben we de uitgangspunten van de wet als basis gebruikt voor de verschillende hoofdstukken, zodat u zich puur op de daadwerkelijke eisen uit de wet kunt focussen – zonder onnodige bijzaken te behandelen. Eén van die eisen is het bijhouden van een kwaliteitsregister.

Dat register richt zich met name op de momenten in de zorgverlening waar een afwijking van de verwachting optreedt. Het gaat hierbij om situaties waarbij de door u verleende zorg niet aan de verwachtingen voldeed; dit kunnen zowel uw eigen verwachtingen als de verwachtingen van de patiënt zijn. Om dit te registeren, bevat het Waveland portaal een overzichtelijke tabel die eenvoudig bij te houden is: uw kwaliteitsregister.

Kwaliteitsregister: ook voor intern gebruik

Het resultaat is een overzicht van afwijkende voorvallen. Hiermee voldoet u niet alleen aan de Wkkgz, maar dit register helpt u ook om de kwaliteit van uw zorgverlening te verhogen. Het mooie is dat u zelf uw werknemers aan het portaal kunt toevoegen, zodat deze informatie centraal inzichtelijk is voor uw hele team.

Op deze manier kan het hele team leren van de voorvallen uit het kwaliteitsregister. Een tip van onze kant: bespreek de voorvallen intern en overleg samen met uw medewerkers wat er misging en hoe jullie dit de volgende keer anders kunnen doen om wél de gewenste kwaliteit te bieden.

Wilt u zelf de voordelen van het Wkkgz portaal van Waveland ervaren? De Wkkgz is onderdeel van ons uitgebreide Zorg Compleet pakket, met daarin onder andere de AVG, NEN 7510/ISO 27001, WGBO en de HKZ/ISO 9001. Plan hieronder een vrijblijvende demo om kennis te maken met ons online portaal.

Meer weten over de Wkkgz?

Neem contact op